Đông hồ nhắc nhở kiểm tra, bảo hành thiết bị vật tư - Brady Inspection Timer

  • Đông hồ nhắc nhở kiểm tra, bảo ...
  • Đông hồ nhắc nhở kiểm tra, bảo ...
  • Đông hồ nhắc nhở kiểm tra, bảo ...
  • Đông hồ nhắc nhở kiểm tra, bảo ...

Đông hồ nhắc nhở kiểm tra, bảo hành thiết bị vật tư - Brady Inspection Timer


Giá: call
Số lượng

Mô tả

- Máy dạng: Đồng hồ đếm ngược
- Vật liệu: Nhựa ABS
- Kích thước:: 3,625 inch H x 2,5 inch W x 2,5 in Dia x 0,875 in D
- Thời hạn đếm ngược:: 7 ngày/30 ngày/90 ngày/180 ngày/365 ngày (Tùy chọn)
- Dung lượng Pin: 900 mAh (cho 30 ngày)
- Tiêu chuẩn RoHS: 2011/65 / EU và 2015/863Chi tiết sản phẩm

1. Tổng quan